Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Anders Ygeman deltar i ministerrådsmöte för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Publicerad

Den 9–10 juni är det minister­rådsmöte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) i Luxemburg. Från Sverige deltar integrations- och migrations­minister Anders Ygeman den 10 juni och ambassadör Lars Danielsson den 9 juni.

Med anled­ning av Rysslands aggressions­krig mot Ukraina kommer ministrarna bland annat diskutera EU:s fortsatta stöd till utredning och lagföring av inter­natio­nella brott. De kommer också att utvärdera genom­förandet av 10-punktsplanen för starkare europeisk sam­ordning när det gäller att ta emot människor som flyr kriget från Ukraina och att förhindra vapen­smugg­ling.

Andra frågor som tas upp under mötet är bland annat straff­rätts­liga påföljder till skydd för miljön, uppgifts­skydd i samband med inter­natio­nella över­föringar, EU:s anslutning till Europa­konventionen och tillståndet i Schengen­området. Det kommer även att ske en diskussion med anled­ning av läges­rapporten om den steg­visa ansatsen för migrations- och asyl­pakten.

Presskontakt

Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock