Pressmeddelande från Miljödepartementet

Ändringar av artskyddsförordningen ska skapa tydligare tillämpning

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om ändringar i artskyddsförordningen. Syftet med ändringarna är att skapa ökad tydlighet och förutsägbarhet.

Ändrad praxis och tillämpning av de två EU-direktiven har lett till stor osäkerhet och otydlighet kring hur skogsbruket kan visa tillräcklig hänsyn gentemot arter som skyddas enligt artskyddsförordningen. Regeringen vill med dagens beslut skapa ett tydligare regelverk – skogsägare och myndigheter ska inte behöva gå till domstol för vägledning i den utsträckning som nu sker.

– Sverige är ett skogsland och skogen är ryggraden till mycket i vårt samhälle, både ekonomin och klimatomställningen. Regeringen tar nu ansvar för att fortsatt skydda de arter som behöver skydd, men inte i onödan sätta krokben för alla de svenskar som arbetar i och brukar skogen, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

I och med dagens beslut begränsas bland annat förbudet att störa fåglar. Ändringen innebär att störningar som saknar betydelse för att bibehålla eller återupprätta populationen av en fågelart på en tillfredsställande nivå inte omfattas av förbudet.

Ändringarna i artskyddsförordningen träder i kraft den 1 oktober 2022.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg

Artskyddsförordningen

Det svenska artskyddet regleras huvudsakligen i artskyddsförordningen (2007:845). Där finns fridlysningsbestämmelser som både grundar sig på EU-lagstiftning och internationella överenskommelser samt svenska fridlysningsregler. Artskyddsförordningen innehåller bl.a. fridlysningsregler som innebär förbud mot att på olika sätt skada eller störa vilda djur- och växtarter, regler om kontroll och begränsning av handel med djur- och växtarter, regler om djurhållning för pälsproduktion samt regler om djurparker och förevisning av djur.