Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Anna Hallberg deltar i ministermöte i Luxemburg

Publicerad

EU:s handelsministrar möts i Luxemburg för att diskutera unionens handelsrelationer med USA och Kina, samt förbereda inför Världshandelsorganisationens (WTO) tolfte ministerkonferens (MC12).

Idag 3 juni deltar utrikeshandelsminister Anna Hallberg i EU:s rådsmöte för utrikeshandelsfrågor, FAC (handel), som denna gång äger rum i Luxemburg. På agendan står bland annat diskussioner om EU:s handelspolitiska relationer med USA och Kina.

Sverige driver på för att fortsätta utveckla och fördjupa handelsrelationen mellan EU och USA.

– Det är viktigt att vi kontinuerligt diskuterar EU:s handelsrelation med USA. En stark transatlantisk handelsrelation är avgörande för svensk ekonomi, välstånd och säkerhet. Det nyetablerade handel- och teknologirådet (TTC) har på kort tid blivit en viktig plattform för att fördjupa och institutionalisera vårt samarbete – Sverige deltar aktivt i diskussionerna för att fortsätta utveckla detta samarbetsformat, säger utrikesminister Anna Hallberg.

Handelsministrarna kommer även förbereda sig inför MC12, WTO:s tolfte ministerkonferens.

– Förhandlingsläget inför MC12 är komplicerat. Rysslands invasion av Ukraina och sedan tidigare covid-pandemin har försämrat förutsättningarna för att göra framsteg i de pågående förhandlingarna. Trots allt råder bred samsyn inom EU om att stå upp för ett starkt regelbaserat handelssystem. Förhoppningsvis kan MC12 bli en nystart för reformarbetet av WTO, säger Anna Hallberg.

Tid för media finns. Kontakta pressekreterare Tobias Eke Vestergren.

Presskontakt

Tobias Eke Vestergren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-042 21 84
e-post till Tobias Eke Vestergren