Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Anna-Karin Lindblom chef för Statens medieråd fram till 31 december 2023

Publicerad

Regeringen har beslutat att anställa Anna-Karin Lindblom som direktör och chef för Statens medieråd för perioden från den 16 augusti 2022 till och med den 31 december 2023.

Departementsrådet Anna-Karin Lindblom har tidigare varit regeringens särskilda utredare för inrättandet av det nya Institutet för mänskliga rättigheter, samt arbetat som enhetschef inom Regeringskansliet. Hon har en gedigen kunskap om statsförvaltningen och myndighetsstyrning inom områden som ligger nära verksamheten hos Statens medieråd.

Just nu pågår en myndighetsöversyn med syfte att undersöka konsekvenserna av en sammanslagning av Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv. Mot bakgrund av den pågående myndighetsöversynen anställs Anna-Karin Lindblom till och med den 31 december 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind