Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Arbetsmarknadsprövning, avskaffat spårbyte och höjda straffavgifter ska utredas

Publicerad

Regeringen kommer att ge en särskild utredare i uppdrag att bland annat ta fram förslag på hur en arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring ska utformas. Syftet är att motverka lönedumpning och att arbetskraftsinvandrare utnyttjas.

Ladda ner:

Avskaffandet av arbets­marknads­prövningen 2008 har lett till en omfattande arbets­krafts­invandring, ofta inom lågkvalificerade yrken där det inte råder brist på arbets­kraft. Det är också inom vissa av dessa yrken som de flesta problemen med missbruk av systemet och utnyttjande av arbets­krafts­invandrare har förekommit. Arbets­tagar­organisationer och på senare tid även myndig­heter har slagit larm om att lagstift­ningen är utformad på ett sådant sätt att den enkelt kan utnyttjas av organi­serad brottslighet.

Dir. 2022:90 En behovs­prövad arbets­krafts­invandring

Regeringen vill därför att en utredare ska föreslå ändringar i det nuvarande regelverket för arbetskraftsinvandring. Syftet är att komma till rätta med missbruket av det befintliga systemet för arbets­krafts­invandring och utnyttjandet av utländska arbetstagare. Detta genom att bland annat skapa ett nytt och effektivt system för arbets­marknads­prövning som fokuserar på att möta de behov av arbets­kraft som finns på den svenska arbets­marknaden.

– Vi ska ha ordning och reda på svensk arbets­marknad. Sverige ska inte konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

I uppdraget ingår bland annat följande:

  • att analysera och ta ställning till hur ett nytt och effektivt system för arbets­marknads­prövning vid arbets­krafts­invandring kan utformas,
  • att analysera och ta ställning till hur systemet med spårbyte kan avskaffas, det vill säga möjlig­heten för personer i Sverige att beviljas arbets­tillstånd efter att de fått avslag på sin asyl­ansökan, och
  • att analysera och ta ställning till om den särskilda avgiften för den som anställer en utlän­ning som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige ska höjas och differen­tieras.

Till utredare kommer kammar­rätts­rådet Ann-Jeanette Eriksson att utses.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 juli 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
T.f. Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.