Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Åtgärdspaket för att öka återvändandet

Publicerad

Regeringen har i dag tillsatt en utredning i syfte att effektivisera arbetet med återvändande för personer som har fått beslut om utvisning. Migrationsverket får samtidigt i uppdrag att redovisa hur myndigheten skulle kunna införa särskilda återvändandecenter för personer som fått avslag på sin asylansökan.

Ladda ner:

Förtroendet för migrationspolitiken och det svenska mottagandet är beroende av att de som får skydd i Sverige ska stanna och bli en del av samhället och att de som får avslag på sin ansökan ska lämna landet. Även om en rad åtgärder har vidtagits på området behöver mer göras för att öka återvändandet. En särskild utredare får därför i uppdrag att se över delar av regelverket och föreslå åtgärder i syfte att öka återvändandet.

Dir. 2022:91 Åtgärder för att stärka åter­vändande­verksamheten

– För att upprätthålla förtroendet för migrationspolitiken är det avgörande att personer som har fått ett avlägsnandebeslut återvänder så snabbt som möjligt, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Utredaren ska bland annat ta ställning till

  • om det ska införas en möjlighet att med hjälp av tvång testa en person för bland annat covid-19 för att kunna verkställa ett avlägsnandebeslut
  • om Polismyndigheten och Säkerhetspolisen behöver ytterligare befogenheter i arbetet med verkställighet
  • om preskriptionstiden för avlägsnandebeslut ska förlängas,
  • om ett utökat informationsutbyte mellan myndigheterna behövs för att effektivisera arbetet med verkställighet
  • om Migrationsverket ska få ta foton och fingeravtryck i fler fall än i dag för att kunna upptäcka falska identiteter i migrationsprocessen.

Till särskild utredare utses Anita Linder, lagman vid Kammarrätten i Stockholm. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

Regeringen har också gett Migrationsverket i uppdrag att redovisa hur myndigheten skulle kunna införa särskilda boenden för asylsökande som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, så kallade återvändandecenter.

Uppdrag om införande av åter­vändande­center

Migrationsverket ska i sin redovisning presentera två alternativ och i dessa beräkna hur många platser som skulle behövas i ett första skede 2023–2025.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 januari 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
T.f. Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.