Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Bättre information om elevers rättigheter

Publicerad

Regeringen ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser och ta fram ett informationsmaterial till stöd för elever och vårdnadshavare. Syftet är att ge information om elevers skydd mot diskriminering och kränkande behandling.

- Det är svårt för barn som utsätts för rasism och diskriminering att veta var de ska vända sig, särskilt när de blir utsatta i skolan. Därför ger vi nu DO i uppdrag att informera elever och deras vårdnadshavare om vilka rättigheter de har och var de ska vända sig om de drabbas, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson som ansvarar för diskrimineringsfrågorna.

I informationsmaterialet ska det framgå vilken myndighet elever eller vårdnadshavare kan vända sig till om man utsatts för diskriminering eller kränkande behandling.

Vid genomförande av uppdraget ska DO samverka med Barn- och elevombudet (BEO) vid Statens skolinspektion.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 november 2023.

 

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0935083
e-post till Tora Heckscher