Bemyndigande att konvertera svenska statens hybridinstrument och lånefordringar i SAS

Publicerad

SAS har meddelat att bolaget vill konvertera skulder motsvarande cirka 20 miljarder kronor till aktier i bolaget. Regeringen har därför i en extra ändringsbudget som beslutas av regeringen i dag föreslagit att riksdagen bemyndigar regeringen att konvertera svenska statens befintliga hybridinstrument och svenska statens utestående lånefordringar i SAS till aktier. Åtgärderna förutsätter godkännande från riksdagen och från EU-kommissionen.

SAS har liksom flygbranschen i stort drabbats hårt av den utdragna pandemin. Minskat resande till följd av den omfattande spridningen av sjukdomen covid-19 i kombination med ökad konkurrens har sammantaget inneburit en kraftigt försämrad ekonomisk situation för SAS. Bolaget har därför lanserat en plan för refinansiering och omstrukturering. För att kunna agera ansvarsfullt i statens roll som aktieägare föreslår därför regeringen att riksdagen bemyndigar regeringen att för statens räkning, helt eller delvis, konvertera dels svenska statens utestående fordringar bestående av statens del i befintliga hybridinstrument i SAS AB (publ) om 2,5 miljarder kronor (plus upplupen ränta), dels svenska statens utestående lånefordringar till konsortiet Scandinavian Airlines System Denmark–Norway–Sweden om 1,5 miljarder kronor, till nya aktier i SAS.

De åtgärder som regeringen föreslår förutsätter Europeiska kommissionens godkännande. Förslaget kräver godkännande av riksdagen. Regeringen avser att återkomma kring detaljerna.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord