Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Beslutsfattare inom EU utbyter kunskap om nordiskt skogsbruk

Publicerad

Den 27–29 juni genomför Sverige och Finland tillsammans en skogsakademi för beslutfattare inom EU. Arrangemanget är en exkursionsbaserad mötesplats med syfte att sprida kunskap om den nordiska skogsbruksmodellen. I samband med skogsakademin träffas ett antal europeiska skogsministrar från skogsrika länder för att diskutera aktuella EU-processer.

– Det är viktigt att vi arbetar nära likasinnade, skogrika länder inom EU för att kunna påverka i Bryssel. Utifrån aktuella EU-förslag med påverkan på skogsbruk och nyttjandet av skog är det också viktigt att vi sprider kunskap om vårt nordiska skogsbruk. Därför är jag väldigt glad att vi genomför skogsakademin tillsammans med Finland, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

I skogsakademin deltar politiker och tjänstemän inom EU eller på nationell nivå, som deltar i beslutsprocesser som påverkar skogsbruk och skogsindustri samt personer som deltar i den skogspolitiska debatten. Tema för arrangemanget, som äger rum på Johannesbergs slott, är hållbart skogsbruk, skogsvärdekedjan och naturbaserade lösningar. Vid ministermötet kommer aktuella skogsfrågor, med tonvikt på EU-processer, att diskuteras.

Den första finsk-svenska skogsakademin genomfördes i Finland 2018.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney