Pressmeddelande från Socialdepartementet

Direktåtkomst till barns patientuppgifter ska utredas

Publicerad

Mellan åldrarna 13 och 15 år har generellt varken barnet eller dess vårdnadshavare direktåtkomst till barnets patientuppgifter. För att det ska bli enklare att göra digitala vårdärenden åt sina barn ger Socialdepartementet en bokstavsutredare i uppdrag att utreda och ge förslag på möjligheter för att ge vårdnadshavare, enskilt eller tillsammans med barnet, direktåtkomst till barnets patientuppgifter i hälso- och sjukvården inklusive tandvården.

– Det behöver bli enklare att som vårdnadshavare göra digitala vårdärenden åt sina barn, till exempel förnya recept eller boka ett läkarbesök. Nuvarande ordning kan i många fall utgöra ett hinder för föräldrarna. Utredaren ska därför se över hur ordningen kan bli mer ändamålsenlig, säger socialminister Lena Hallengren.

Som patient är det i dag ofta möjligt att ta del av sina personliga hälso- och sjukvårdsuppgifter genom elektronisk direktåtkomst via 1177 Vårdguidens e-tjänst. Regionerna ger i regel vårdnadshavare elektronisk direktåtkomst till sina barns patientuppgifter fram tills barnet fyller 13 år. Barnet får själv direktåtkomst till sina patientuppgifter först vid 16 års ålder. Det innebär att mellan åldrarna 13 och 15 år har i regel varken barnet eller dess vårdnadshavare direktåtkomst till barnets patientuppgifter. Det skapar problem exempelvis när ett recept behöver förnyas eller tidsbokning ska göras.

Socialdepartementet tillsätter därför en bokstavsutredning för att kartlägga nuvarande ordning och utreda frågan samt lämna förslag på hur en mer ändamålsenlig ordning kan skapas för att ge vårdnadshavare, enskilt eller tillsammans med barnet direktåtkomst till barnets patientuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården när barnet är 13–15 år.

Utredaren ska även överväga om det finns behov av en särskild ordning för vissa situationer när det inte är lämpligt att vårdnadshavaren får del av barnets uppgifter. En situation där detta kan vara aktuellt är exempelvis om det finns misstanke om att barnet far illa på grund av sin vårdnadshavare.

Utredningen ska även beakta relevant dataskyddslagstiftning och beakta risken för missbruk av underåriges e-legitimation.

Till bokstavsutredare utses Maria Jacobsson, rättschef. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström