Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En effektivare tvistlösning för kollektiva hyresförhandlingar

Publicerad

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ett oberoende tvistlösningsförfarande för tvister om de årliga hyresändringarna mellan de kollektivt förhandlande parterna på hyresmarknaden. Syftet är att tvisterna ska kunna avgöras snabbare och att de kollektiva förhandlingarna ska kunna bedrivas mer effektivt.

Parterna på hyresmarknaden för regelbundet kollektiva förhandlingar om justering av den allmänna hyresnivån. Förhandlingarna brukas kallas de årliga hyresförhandlingarna. När förhandlingarna inte fungerar väl kan det orsaka stora problem. Om parterna inte kommer överens riskerar det att leda till omfattande processer i hyresnämnderna. Utdragna processer innebär också en risk för att hyresgästerna drabbas av hyreshöjningar retroaktivt.

För parterna på den allmännyttiga hyresmarknaden finns sedan tidigare ett tvistlösningsförfarande som innebär att de årliga hyresförhandlingarna kan lösas snabbt och effektivt. Förfarandet är inte reglerat i lag, utan har inrättats genom avtal mellan partsorganisationerna på den allmännyttiga sidan, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta. I lagrådsremissen föreslås en ny lag med ett liknande tvistlösningsförfarande som kan användas även av parterna på den privata hyresmarknaden. Parterna på den allmännyttiga sidan kommer att kunna fortsätta att använda sig av det tidigare tvistlösningsförfarandet.

– Det är mycket positivt att partsorganisationerna på den privata sidan, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, har kommit överens om att använda sig av det tvistlösningsförfarande som regeringen föreslår. Det skapar förutsättningar för att de årliga hyresförhandlingarna på den privata hyresmarknaden kan bedrivas mer effektivt, vilket är viktigt inte minst för hyresgästerna, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

För att ytterligare effektivisera hyresförhandlingarna föreslås också skärpta regler för hur förhandlingarna ska bedrivas. Det införs en skadestånds­skyldighet för en part som inte inställer sig till ett förhandlingssammanträde inom viss tid. Det föreslås vidare att det skadestånd som en part ska ha rätt till om motparten bryter mot sin förhandlingsskyldighet ska uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp. Syftet är att höja nivåerna på skadestånden jämfört med i dag.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh