Pressmeddelande från Miljödepartementet

EU:s klimat- och miljöministrar överens om nya krav för att leva upp till klimatmål

Publicerad

Under natten mot onsdag nådde EU:s klimat- och miljöministrar en uppgörelse om de lagförslag som reglerar hur EU ska leva upp till målet om att utsläppen ska minska med minst 55 procent till 2030.

− Det har varit tuffa förhandlingar – Sverige har drivit på för att skärpa kraven. Vi ska göra vår del, men fler länder måste göra mer fortare. Det är därför väldigt bra att miljörådet nu kommit överens om att kraftigt minska EU:s utsläpp av växthusgaser. Det gör att vi kan växla upp Sveriges gröna industriella revolution ännu mer och att det blir mer lönsamt för fossilfria industrier att skapa nya jobb i hela landet samtidigt som vi sänker klimatutsläppen, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

De fem lagförslag som har förhandlats under miljörådet i Luxemburg är en del av EU-kommissionens lagstiftningspaket Fit for 55. Det handlar om skärpt handel med utsläppsrätter, skärpta mål för utsläppsminskningar i övriga sektorer som inte omfattas av handel med utsläppsrätter, regler för utsläpp och upptag av koldioxid från mark och skog, nya skärpta koldioxidkrav för nya personbilar och nya lätta lastbilar, samt inrättandet av en social klimatfond. Fit for 55 är EU:s samlade bidrag till genomförandet av EU:s klimatmål att minska EU:s nettoutsläpp med minst 55 procent till år 2030 och lägger grunden till ett klimatneutralt EU senast 2050. För utsläppshandelssystemet ETS ska koldioxidutsläppen nu kraftigt minskas. Innan skulle minskningen vara 43% till 2030, nu ska minskningen bli 61% till 2030.

− Vi hade velat se ännu tuffare krav vad gäller utsläppen för nya bilar och vi hade också gärna sett en mindre, ny EU-fond. Men tiden är knapp och det är väldigt viktigt att vi får detta paket på plats så snabbt som möjligt. Nu återstår förhandlingar med Europaparlamentet och EU-kommissionen men det finns som jag ser det goda förutsättningar att få med oss EU i att klimatomställningen faktiskt skapar jobb och tillväxt, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Nästa steg för att lagstiftningspaketet Fit for 55 ska träda i kraft är att Europaparlamentet och ministerrådet kommer överens om lagens utformning i slutförhandlingarna. Något som beräknas slutföras under det tjeckiska och svenska ordförandeskapet.

Presskontakt

Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

Kommenterad dagordning för miljörådet 28 juni

Mer om arbetet i EU:s miljöråd

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.