Extra ändringsbudget med ytterligare stöd till Ukraina

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en extra ändringsbudget med förslag som innebär att Sverige bistår Ukraina med ekonomiskt stöd och utrustning till följd av Rysslands invasion. Regeringen föreslår bland annat att Sverige skänker försvarsmateriel i form av sjömålsroboten robot 17, automatgevär AG 90 och ammunition samt ytterligare 5 000 pansarskott 86.

Ladda ner:

Den ryska invasionen av Ukraina är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Den hotar internationell fred och säkerhet och är ett brott mot internationell rätt. I solidaritet med Ukraina, och som en del i det internationella svaret på Rysslands agerande, ser regeringen ett fortsatt behov av att stötta Ukraina.

Till följd av Rysslands invasion har Ukraina bland annat efterfrågat stöd i form av ytterligare försvarsmateriel. Försvars­makten har möjlig­het att under en begränsad tid avvara viss försvarsmateriel. Regeringen föreslår att Sverige skänker ytterligare försvarsmateriel till Ukraina i form av sjömålsrobotar av typen robot 17, automatgevär AG 90 och ammunition samt ytterligare 5 000 pansarskott 86. Sverige avser även bidra med 60 miljoner kronor till den fond som Nato har inrättat i syfte att stödja Ukrainas väpnade styrkor.

Tidigare under våren har Sverige skänkt 500 miljoner kronor till den ukrainska centralbankens fond till stöd för landets väpnade styrkor. Regeringen föreslår nu att Sverige ska ge ytterligare ekonomiskt bidrag på 578 miljoner kronor till fonden. Stödet innebär att Ukrainas möjligheter att bekämpa den ryska aggressionen stärks vid en kritisk tidpunkt.

Sverige har lämnat stöd till Ukraina inom det civila området genom insatser via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism och FN. Regeringen föreslår även att detta stöd förstärks ytterligare med 100 miljoner kronor.

De förslag som lämnas innebär att anvisade medel till statens budget ökar med 1,0 miljarder kronor 2022.

För ytterligare information om de vapensystem som nu skänks till Ukraina hänvisas till Försvarsmakten.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson