Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsmakten får genomföra övningsverksamhet med Frankrike och Tyskland på svenskt territorium

Publicerad

Regeringen beslutade genom ett så kallat rambeslut den 7 juni 2022 om att Försvarsmakten under perioden den 8 juni–31 december 2022 får genomföra övningsverksamhet med Frankrike och Tyskland på svenskt territorium.

Med anledning av det försämrade omvärldsläget i vårt närområde har Försvarsmakten behov av att med kort varsel kunna öva på svenskt territorium med militära enheter från Frankrike och Tyskland. Syftet med övningarna är att stärka Sveriges samarbete med Frankrike och Tyskland.

Beslutet ger Försvarsmakten ökad handlingsfrihet att genomföra övningar. Det svenska deltagandet utformas utifrån varje övnings förutsättningar och för varje enskilt övningstillfälle.

Regeringen har tidigare lämnat motsvarande bemyndigande till Försvarsmakten att genomföra övningar i Sverige tillsammans med Nato, USA, Storbritannien, samt inom ramen för försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF).

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson
Ulrika Langels
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-2101389
e-post till Ulrika Langels