Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Genomförandet av besöksnäringsstrategin

Publicerad

Regeringen redovisar idag en sammanställning av pågående insatser inom olika politikområden som bidrar till genomförandet av strategin för hållbar turism och växande besöksnäring.

Redogörelsen visar på den omfattande bredd av åtgärder under olika politikområden som är relevanta för hållbar turism och besöksnäringens utveckling. Det finns en poäng med att lyfta fram hållbar turism och besöksnäringen i ett bredare sammanhang och visa hur dess verksamheter både bidrar till och är beroende av utvecklingen inom flera politikområden.

Som ett led i arbetet lyfter regeringen fram många viktiga insatser som pågår under 2022 och framåt som alla bidrar till strategins genomförande. Dessutom pågår ett aktivt och strategiskt arbete i flera kommuner, regioner, i civilsamhället och i besöksnäringen som bidrar till genomförandet av strategin.

– Besöksnäringen är en basnäring som har en viktig roll att fylla när det kommer till att möta våra stora samhällsutmaningar. Genom att fortsätta arbeta med strategins genomförande kan besöksnäringen driva på klimatomställningen, skapa nya jobb och minska segregationen. Hela landet gynnas av en stark besöksnäring, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Några exempel på åtgärder som regeringen genomför:

  • förbättrad statistik, analys och kunskap om hållbar turism
  • marknadsföring av Sverige mot inhemska målgrupper (Svemester-uppdraget)
  • upprustning av det statliga ledsystemet – vandringsleder och fjälleder
  • förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga under sommaren 2022
  • införandet av ett produktionsincitament för filminspelningar i Sverige

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord