Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Hans Dahlgren håller Sveriges nationella anförande på Stockholm+50

Publicerad

Den 2–3 juni arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige står värd, tillsammans med Kenya. EU-minister Hans Dahlgren håller Sveriges nationella anförande under konferensen.

– Det känns hedervärt att få hålla det svenska anförandet, när hela världen träffas för att kraftsamla kring vår tids stora existentiella fråga, säger Hans Dahlgren, EU-minister.

Hans Dahlgren bevakade FN:s första miljökonferens, i Stockholm 1972, som reporter på SVT. I år är ambitionen med Stockholm+50 att högtidlighålla 50-årsjubiléet, och även att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.

– För mig som var med också för 50 år sedan känns det särskilt angeläget att få delta här. Och att liksom då få vara med och visa hur avgörande det är att alla länder samarbetar för att rädda vår planet, säger Hans Dahlgren.

Tid för media finns, kontakta pressekreterare Victoria Frisk Garcia.

Presskontakt

Victoria Frisk Garcia
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-047 23 12
e-post till Victoria Frisk Garcia

Stockholm+50

Den 2-3 juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50, i Stockholm, där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972, som Olof Palme var initiativtagare till. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.