Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ingen förtur i vården vid privat sjukvårdsförsäkring

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om propositionen Ökad kontroll i hälso- och sjukvården. Regeringen föreslår att det i avtal mellan region och privat vårdgivare ska framgå hur det ska säkerställas att utförandet av uppdraget från regionen inte påverkas negativt av andra uppdrag som vårdgivaren har.

–  Den som har störst behov ska få vård först, men i dag låter vissa vårdbolag patienter med privat sjukvårdsförsäkring gå före andra patienter med större behov av vård. Så ska det inte få vara. Nu stärker vi den demokratiska kontrollen och tar ett första steg för att komma till rätta med detta problem, säger socialminister Lena Hallengren.

I propositionen föreslår regeringen bland annat lagbestämmelser som ska gälla när en privat vårdgivare har avtal både med en region och andra uppdragsgivare. Då ska det framgå i avtalet mellan regionen och vårdgivaren hur det ska säkerställas att vårdgivarens övriga uppdrag inte påverkar utförandet av uppdraget från regionen negativt. Det ska också framgå hur detta ska följas upp.

– Syftet är att öka den demokratiska kontrollen i hälso- och sjukvården för att behovet, inte köpkraften, ska avgöra vem som får vård först, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen bedömer samtidigt att fler åtgärder behövs för att värna behovsprincipen i hälso- och sjukvården. Den proposition som har beslutats i dag är ett första steg. Regeringen har tillsatt ytterligare en utredning som ska lämna sina förslag senare i år.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot