Investeringskonferensen Join Sweden Summit ska locka fler utländska investeringar till Sverige

Publicerad

Den 20-21 juni står regeringen värd för investeringskonferensen Join Sweden Summit i Stockholm. Syftet är att locka fler utländska investeringar till Sverige.

Regeringen gör i år en särskild satsning för att stärka arbetet med att attrahera internationella företag till Sverige. Som en del av satsningen anordnar regeringen tillsammans med Business Sweden högnivåkonferensen Join Sweden Summit i Stockholm.

– Att driva på och vara ledande i den gröna omställningen är en av min regerings huvudprioriteringar. Just nu bevittnar vi starten på en grön industriell revolution i Sverige som skapar tusentals jobb, tillväxt och välstånd genom investeringar i batterifabriker, grön gruvdrift och fossilfri stålproduktion. Sverige visar världen att det är möjligt att kombinera minskade utsläpp med ekonomisk utveckling och de erfarenheterna ser jag fram emot att dela under Join Sweden Summit, säger statsminister Magdalena Andersson som inledningstalar vid konferensen. 

Närmare 170 särskilt inbjudna internationella industriledare och investerare deltar från nyckelmarknader i Asien, Nordamerika, Mellanöstern och Europa. Deltar gör även företrädare för Sveriges regering, myndigheter, akademi och näringsliv.

Under konferensen kommer regeringens politiska prioriteringar på temat den gröna omställningen i Sverige och satsningar som görs i hela landet att lyftas fram. På agendan står bland annat hållbarhet, billig och ren el, goda arbetsvillkor och annat som talar för industrietableringar i Sverige.

– Sverige är redan idag attraktivt som destination för investeringar, dels eftersom vi är starka vad gäller innovationskraft, dels eftersom Sverige ligger långt framme i övergången till en hållbar ekonomi. Men vi får inte slappna av och känna oss nöjda, då kommer vi bli omsprungna av andra länder, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg, som står värd för konferensen. 

De elva länder som är representerade på Join Sweden Summit har totalt 1 760 miljarder kronor i direktinvesteringar i Sverige och företag från dessa länder står för 382 000 jobb i Sverige. Det betyder att om de expanderar sin verksamhet i Sverige med 10 procent så kan det motsvara mer än 38 000 nya jobb.

– Sverige är ett av världens mest innovativa länder där klimatomställningen lägger grunden för nya lösningar, stärker vår konkurrenskraft och skapar morgondagens jobb och välfärd. Det finns idag omkring 700 000 arbetstillfällen runt om i Sverige tack vare att bolag med utlandsägda ägare valt att etablera sig just här. Den utvecklingen vill vi främja, säger Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister och medvärd för konferensen.

Join Sweden Summit

  • Konferensen invigs måndagen 20 juni klockan 13.00 på Grand Hôtel i Stockholm. Under öppningsceremonin talar kronprinsessan Victoria, statsminister Magdalena Andersson och OECD:s generalsekreterare Mathias Corman. Måndagens program är indelat i sessioner med olika huvudtalare. Exempel på teman är innovation, långsiktigt hållbar tillväxt, forskning och utveckling, kompetensförsörjning och gröna värdekedjor. Programmet avrundas vid 18.00.
  • Tisdagen 21 juni kommer flera parallella rundabordssamtal äga rum, exempel på teman är den industriella transformationen och framtidens tillverkningsindustri. Konferensen avslutas klockan 12.30.
  • Förutom statsministern, utrikeshandelsministern och näringsministern medverkar även utbildningsminister Anna Ekström, infrastrukturminister Tomas Eneroth, energiminister Khashayar Farmanbar och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Ackreditering för journalister 

Fakta: utländska direktinvesteringar i Sverige

År 2021 var ett starkt år för svenska direktinvesteringar med ett nettoinflöde på 220 miljarder kronor under året, vilket är 44 miljarder mer än 2020.

  • Sverige placerade sig därför som den 14:e största mottagaren av FDI globalt enligt UNCTAD:s World Investment Report 2022.
  • Inflödet av investeringar till Sverige (27 miljarder USD enligt UNCTAD) var större än t.ex. Japans (25) och bara något mindre än till länder som Storbritannien (28) och Tyskland (31).
  • De fem största investerarländerna i Sverige under 2021 var Nederländerna (47,5 mdkr), Storbritannien (46,1 mdkr), USA (18,9 mdkr), Norge (18,3 mdkr) och Kina (13,3 mdkr).
  • Under 2021 gick utländska direktinvesteringar i första hand till tillverkningsindustrin (110 miljarder kronor), varav fordonsbranschen stod för 41 mdkr. Finanssektorn var näst största mottagare med 45 mdkr. Därefter följde handeln med 38 mdkr, konsultföretag med 11 mdkr samt fastighetsbolag med 10 mdkr.

Presskontakt

Tobias Eke Vestergren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-042 21 84
e-post till Tobias Eke Vestergren
Darina Agha
Pressekreterare hos statsminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-592 85 48
e-post till Darina Agha
Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord