Pressmeddelande från Socialdepartementet

Kansliet för hållbart arbetsliv presenterar delrapport

Publicerad

Kansliet för hållbart arbetsliv har lämnat sin första delrapport. I rapporten ger kansliet en problembeskrivning som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet.

I september 2021 inrättade regeringen ett kansli för hållbart arbetsliv. Kansliets arbete handlar om att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv genom att identifiera behov och föreslå åtgärder.

Nu lämnar Kansliet för hållbart arbetsliv sin första delrapport där de konstaterar att det faktum att vi lever längre och lägger fler friska år till livet är en positiv samhällsutveckling. Samtidigt ställer utvecklingen ständigt nya krav på vår förmåga att klara välfärdsåtagandet och kompetensförsörjningen. Arbetet fokuseras inledningsvis på:

  • grupper med svag förankring i arbetslivet
  • delar av arbetsmarknaden där sjuktalen är höga
  • verksamheter med goda förutsättningar för arbete högre upp i åldrarna och individer som kan och vill arbeta längre

I samtliga områden kommer förslagen att analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.

- I detta arbete är det centralt att samverka med samtliga berörda aktörer, bland annat med arbetsmarknadens parter. Kansliet för hållbart arbetsliv har haft en nära dialog med företrädare för parterna och jag upplever att det finns en bred samsyn gällande behovet av insatser som gör skillnad inom de tre insatsområden som kansliet beskriver, säger kanslichef Lars Stjernkvist.

Kansliet för hållbart arbetsliv kommer nu fortsätta sitt arbete och ska lämna en slutrapport i augusti 2024.

 

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz