Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Kommentar från arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark om minimilöner

Publicerad

Lönebildning hanteras bäst så nära dem det angår som möjligt. I Sverige enbart av fack och arbetsgivare. Här finns det en stor samsyn både politiskt och mellan parterna om att vi inte vill ha någon lagstiftning om minimilöner på EU-nivå. Därför är regeringens besked idag att vi kommer att föreslå för riksdagen att Sverige ska säga nej till direktivet om minimilöner.

Vi har tillsammans med arbetsmarknadens parter arbetat mycket aktivt för att påverka direktivet i syfte att värna vår modell. Det arbetet har gett tydliga resultat och direktivet innebär inte några krav på förändringar i vår lagstiftning om hur vi beslutar om löner i Sverige. Den svenska modellen undantas från direktivets bestämmelser om att minimilöner. Lönebildningen kommer fortsatt att vara ett ansvar som fack och arbetsgivare har. Det är en framgång i förhandlingarna att vi har fått igenom detta – viktigast för oss har hela tiden varit att värna den svenska modellen.

Men faktum kvarstår att vi inte vill ha någon lagstiftning om minimilöner på EU-nivå. Det har vi varit tydliga med från första början och därför är beskedet idag att Sverige kommer säga nej till det här direktivet.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein