Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Kompletterande uppdrag till Försvarsmakten med anledning av Sveriges ansökan om medlemskap i Nato

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Försvarsmakten i uppdrag att inkomma med underlag om bland annat militärstrategiska överväganden med anledning av Sveriges ansökan om medlemskap i Nato.

Regeringen beslutade den 16 maj 2022 att lämna in en ansökan om medlemskap i Nato. Inför fortsatta politiska överväganden, och som en förberedelse inför ett svenskt Natomedlemskap, behöver underlag inhämtas från Försvarsmakten.

Regeringen har beslutat att ge i uppdrag åt Försvarsmakten att redovisa myndighetens bedömningar och förslag avseende bland annat

  • militärstrategiska överväganden kring Sveriges medlemskap i Nato
  • hur Sveriges militära roll i Nato kan utformas, inklusive konsekvenser för den nationella försvarsplaneringen och förmågeutvecklingen
  • hur bidrag till Natos krigsavhållande verksamhet bör utformas
  • hur Sveriges bilaterala och multilaterala samarbeten kan utvecklas på försvarsmaktsnivå mot bakgrund av ett svenskt medlemskap i Nato
  • var i lednings- respektive styrkestrukturen som Försvarsmakten bör bidra med personal och hur dessa bör bemannas.

Den slutliga redovisningen ska ske samordnat med övriga redovisningar som Försvarsmakten ska inkomma med den 1 november 2022.

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson

Sverige och Nato