Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Krisstöd för fjäderfäsektorn öppnar

Publicerad

Nu öppnar ansökan för krisstöd för fjäderfäsektorn. Detta är en del av det större stödpaket som regeringen kommit överens om med Centerpartiet och som syftar till att på kort sikt underlätta för bl.a. lantbrukare och växthusföretag. Regeringen har totalt aviserat åtgärder för cirka 3,2 miljarder kronor för att stötta det svenska lantbruket och yrkesfisket. Bland dessa åtgärder finns den förstärkta nedsättning av skatt på jordbruksdiesel som riksdagen beslutat om och som ska gälla retroaktivt fr.o.m. den 1 januari i år. Det är viktiga åtgärder för att stötta svensk livsmedelsproduktion.

– Jag är glad att länsstyrelserna idag öppnar ansökan för krisstöd för fjäderfäsektorn. Krisstödet är viktigt för att säkra vår svenska livsmedelsproduktion och regeringen arbetar målinriktat för att stöden till de lantbrukare som drabbats hårt av prisökningarna till följd av Rysslands invasion av Ukraina ska betalas ut så snabbt som möjligt, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Övriga delar av det aviserade krisstödet kommer att öppna för ansökan i ett senare skede, då den delen kräver en ny stödförordning som ska godkännas till EU-kommissionen innan den kan träda ikraft.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney