Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Landsbygdsminister Sätherberg på nordiskt ministermöte i Tromsö

Publicerad

Tillsammans med sina nordiska ministerkollegor deltar landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg på onsdag vid Nordiska ministerrådets möte i Tromsö. Mötet kommer bland annat att fokusera på vikten av en motståndskraftig nordisk bioekonomi.

Under onsdagen diskuterar de nordiska jordbruks- och fiskeministrarna bland annat behovet av ökad resiliens i den nordiska bioekonomin i ljuset av kriget i Ukraina, pandemin och klimatförändringar, livsmedelssystemens betydelse för de globala målen samt nordisk markhälsa och kollagring i jord och hav.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney