Lena Hallengren och Anders Ygeman besöker Köpenhamn och Malmö, 20-21 juni

Publicerad

Måndagen den 20 juni besöker integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och socialminister Lena Hallengren Köpenhamn. Dagen efter, den 21 juni, besöker ministrarna även Malmö. Fokus för resan är att studera och lära av hur Danmark arbetar med insatser för ökad integration, minskad segregation samt brottsbekämpning.

Under besöket i Köpenhamn kommer ministrarna bland annat att träffa Danmarks utlännings- och integrationsminister Kaare Dybvad Bek samt Köpenhamns arbetsmarknads- och integrationsborgmästare Jens-Kristian Lütken.

I Malmö besöker ministrarna bland annat ett språkkafé samt Familjecentralen Lindängen. Besöken i programmet nedan är öppna för media.

Program (med reservation för ändringar)

Måndag 20 juni, Köpenhamn

Kl. 14.00-14.30 Medietid
Adress: Svenska residenset, Sankt Annæ Plads 15

Kl. 16.00-17.30 Besök på aktivitetshuset Den Grønne Trekant och rundvandring i bostadsområdet Mjølnerparken, ett socioekonomiskt utsatt område som tidigare haft hög kriminalitet.
Adress: Hothers Plads 2, København N

Tisdag 21 juni, Köpenhamn

Kl. 08.30-09.30 Frukostmöte med representanter från Köpenhamns Kommun om SSP-samarbetet (skola, socialtjänst och polis). Fokus för mötet är förebyggande arbete med åtgärder för att nå barn i utsatta bostadsområden som riskerar att hamna i kriminella miljöer. Ungdomskriminalitetsnämnderna avhandlas inom ramen för detta.
Adress: Svenska residenset, Sankt Annæ Plads 15

Malmö

Kl. 14.30-15.20 Besök på Familjecentralen Lindängen, som samlar olika verksamheter som riktar sig till barnfamiljer, bland annat en öppen förskola, BVC och föräldrarådgivning.
Adress: Lindängsstigen 14

Kl. 15.30-16.00 Språkkafé på Framtidens hus med hälsofrämjare från projektet Jämlik hälsa. Samtal med deltagare. Områdespolis Johannes Dontsios medverkar.
Adress: Framtidens hus, Lindängsplan 3

Kl. 16.10-16.45 Lindängens allaktivitetshus. Aktiviteter med barn/unga och ledare. Samtal om delaktighet och effekter.
Adress: Lindängeskolan, Munkhättegatan 151

För medverkan 20 juni, anmäl medverkan till Sofia Brändström eller Ömer Oguz senast måndag kl 12.00. För medverkan 21 juni anmäl medverkan senast kl 08.00 den 21 juni.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström
Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz