Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Mellersta Sverige: Regeringen ger betydande tillskott till ny järnväg i mellersta Sverige

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning. I mellersta Sverige satsar regeringen bland annat på att förstärka kapaciteten i järnvägssystemet, till exempel byggs Ostkustbanan Gävle-Kringlan ut.

Regeringen satsar till exempel på att avsevärt tidigarelägga utbyggnaden av Ostkustbanan Gävle–Kringlan jämfört med Trafikverkets förslag. Det ger förutsättningar för Gävle kommun att fullfölja överenskommelser om omfattande nybyggnad av bostäder och nya bostadsområden med förbättrade pendlingsmöjligheter.

Regeringen gör helt nya järnvägssatsningar, som kapacitetshöjande åtgärder på Mittbanan Östersund–Storlien, för att stärka näringslivet och inte minst besöksnäringen. I planen ingår fortsatt stora investeringar kring Sundsvall, bland annat utbyggnad till dubbelspår mellan Sundsvall och Dingersjö och Sundsvalls resecentrum.

För Dalabanan innehåller planen åtgärder för att möjliggöra högre turtäthet och kortare restider.

Regeringen ser ett fortsatt behov av att höja säkerhetsstandarden på vägarna. Ett exempel på större investeringar där regeringen tillskjuter ytterligare medel, utöver vad Trafikverket föreslagit, är E16 Borlänge–Djurås. Planen innehåller också ett flertal andra åtgärder som möjliggör högre hastigheter som till exempel E45 Rengsjön-Älvros och Vattnäs-Trunna.

Investeringar i mellersta Sverige under planperioden 2022-2033

Trafikslag Järnvägsstråk / Vägnummer/Farled Objekt
Järnväg Dalabanan Uppsala–Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet etapp 1
Väg E16 E16 Borlänge–Djurås
Väg E45/Rv 70 E45/Rv 70 genom Mora steg 1–3
Väg Rv 50 Rv 50 genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen
Järnväg Ostkustbanan Gävle hamn, järnvägsanslutning
Järnväg Ådalsbanan Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m.
Väg E4 E4 Sundsvall
Järnväg Bergslagsbanan Borlänge–Falun, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder
Järnväg Dalabanan Dalabanan, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid
Väg E45 E45 Vattnäs–Trunna
Väg E4 E4 Kongberget–Gnarp
Järnväg Ostkustbanan Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning
Väg E45 E45 Rengsjön–Älvros
Järnväg Mittbanan Ånge–Östersund, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder
Järnväg Ostkustbanan Sundsvall C–Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad
Järnväg Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m.m.
Järnväg Mittbanan Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder – inklusive säkerhetshöjande åtgärder
Järnväg Mittbanan Östersund–Storlien, hastighetshöjande åtgärder
Järnväg Ådalsbanan Ådalsbanan, Västeraspby vändslinga
Järnväg Godsstråket genom Bergslagen Godsstråket, Kapacitetshöjande åtgärder

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström

Fakta:

Mellersta Sverige omfattas av länen Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland.