Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Minimilöner på agendan under EPSCO

Publicerad

På torsdag den 16 juni deltar arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på ministerrådsmötet EPSCO i Luxemburg. Under mötet finns bland annat frågan om minimilöner på agendan.

I oktober 2020 lämnade kommissionen ett förslag om minimilöner i EU. Förslaget syftar till att sätta ett ramverk för att främja att arbetstagare i EU ska få tillräckliga minimilöner, i form av en lagstadgad minimilön eller löner som sätts enligt kollektivavtal. Rådet och EP har sedan kommit med ändringsförslag som gått åt olika håll, där rådet velat ha mer flexibilitet och EP mer tvingande detaljer. Den 6 juni nåddes en politisk överenskommelse om minimilöner i trilogförhandlingarna.

Under EPSCO-mötet i Luxemburg samlas EU:s arbetsmarknadsministrar och det franska ordförandeskapet kommer att informera om förhandlingsresultatet.

- Löner och villkor i Sverige ska inte bestämmas av politiker i Bryssel eller i Sveriges riksdag, utan i förhandling mellan parterna på svensk arbetsmarknad. Regeringen kommer vid en omröstning därför inte ställa sig bakom någon lagstiftning om minimilöner på EU-nivå, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein