Pressmeddelande från Finansdepartementet

Mobil statlig service i utsatta områden

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att utöka Statens servicecenters uppdrag att öppna nya servicekontor. Beslutet innebär att myndigheten under 2022 ska påbörja en försöksverksamhet med en mobil lösning för servicetjänster som ska rikta sig särskilt mot socialt utsatta områden.

I linje med regeringens tre prioriteringar ska alla myndigheter bidra i arbetet med att bryta segregationen och bekämpa brottsligheten. Regeringen ger nu därför Statens servicecenter i uppdrag att under 2022 i en till två kommuner påbörja försöksverksamhet med ett mobilt koncept för att tillhandahålla lokal statlig service med inriktning mot socialt utsatta områden. I områden med socioekonomiska utmaningar finns ofta ett stort behov av tillgång till den statlig service som servicekontoren erbjuder.

– En av regeringens tydliga politiska prioriteringar är att bryta segregationen. Det mobila konceptet blir ett sätt för den statliga servicen att nå fler där behoven är stora och där det fysiska mötet många gånger kan vara extra viktigt, säger civilminister Ida Karkiainen.

Bakgrunden är att Statens servicecenter i en skrivelse föreslagit att regeringen ger myndigheten i uppdrag att påbörja försöksverksamhet med ett mobilt koncept för att tillhandahålla lokal statlig service i en till två kommuner.

Vid servicekontoren kan besökare få vägledning och hjälp med ärenden till Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket samt även få guidning i Arbetsförmedlingens kundtorgstjänster.

 

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering