Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Norden ska hålla ihop när krisen kommer

Publicerad

De nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland ska stärka samarbetet i kristider. Det slår de nordiska samarbetsministrarna fast i ett uttalande de antar när de möts i norska Halden den 27–28 juni.

Den 27–28 juni besöker utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg Halden, i den norsk-svenska gränsregionen, för ett möte mellan de nordiska samarbetsministrarna. Fokus för mötet är gränssamarbete och krissamverkan.

I dag den 28 juni, mötets andra dag, kommer de nordiska samarbetsministrarna anta ett uttalande som betonar samarbetsministrarnas roll och ansvar vad gäller visionsarbetet, gränshinderfrågor och att lyfta den nordiska dimensionen inom sina regeringar.

– Utmaningarna under pandemin har varit många för våra medborgare, inte minst för de som bor och verkar i en gränsregion. Men vi har dragit lärdomar och kan nu blicka framåt. Vi samarbetsministrar måste ta ett särskilt ansvar för att lyfta den nordiska dimensionen inom våra respektive regeringar. Det behövs för att främja det nordiska samarbetet, bidra till att motverka och lösa olika gränshinder och driva på förverkligandet av vår vision om att bli världens mest hållbara och integrerade region 2030, säger Nordenminister Anna Hallberg. 

När en kris inträffar, ska samarbetsministrarna enligt uttalandet mötas för att säkerställa att det nordiska perspektivet involveras i de nationella besluten. Samarbetsministrarna ska också bidra till snabb och god kommunikation och informationsutväxling, så att man i så hög grad som möjligt begränsar de negativa konsekvenserna som vissa krisbeslut kan innebära.

I går, i samband med ministermötet i Norge inleddes, besökte samarbetsministrarna platsen för den masskjutning som ägde rum i Oslo natten till lördagen den 25 juni.

– I helgen drabbades Oslo och Norge av ett fasansfullt angrepp – på kärleken, öppenheten och hela samhället. I denna sorgens stund kändes det fint att tillsammans hedra offren. Det är en viktig signal att de nordiska länderna hjälps åt i kriser, att vi står starka tillsammans i solidaritet och att vi försvarar och kämpar för våra gemensamma nordiska värden, säger Anna Hallberg.

Länk till uttalandet från de nordiska samarbetsministrarna: https://www.norden.org/sv/declaration/deklaration-fran-de-nordiska-samarbetsministrarna-om-krissamarbete

Presskontakt

Tobias Eke Vestergren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-042 21 84
e-post till Tobias Eke Vestergren