Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny strategi för forskning inom utvecklingssamarbetet

Publicerad

Regeringen ger Sida och Vetenskapsrådet i uppdrag att, via den nya strategin för Sveriges utvecklingssamarbete inom forskning för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling 2022-2028, stärka forskning av hög vetenskaplig kvalitet och relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Fokus är på minst utvecklade länder och vissa lägre medelinkomstländer.

Strategin genomförs i en tid när akademisk frihet och idén om ett öppet kunskapssamhälle utmanas av auktoritära regimer och när fakta och vetenskap ifrågasätts. Sveriges stöd är långsiktigt för att främja forskning inom områden som fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

– Forskning och att snabbt dela ny kunskap visade sig vara ett av de viktigaste verktygen för att hantera covid-19-pandemin och är centralt för genomförandet av hela Agenda 2030. Sverige ska som framstående kunskapsnation bidra med ett starkt stöd till forskning även inom utvecklingssamarbetet, enligt biståndsminister Matilda Ernkrans.

Strategins fyra målområden är bilaterala insatser i partnerländer, satsning på regionala och globala forskningsaktörer samt stöd till utvecklingsforskning vid svenska universitet och lärosäten.

Den nuvarande forskningsstrategin finansieras under 2022 med totalt drygt 1,1 miljarder kronor. Strategins årliga finansiering bestäms inom ramen för budgetpropositionen.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf