Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny strategi för miljö, klimat och biologisk mångfald

Publicerad

Regeringen kommer ge Sida i uppdrag att stärka arbetet med miljö, klimat och biologisk mångfald inom Sveriges globala utvecklingssamarbete under perioden 2022–2026. För detta ändamål avsätts 8 miljarder SEK.

Regeringen ger Sida, via den nya strategin för miljö, klimat och biologisk mångfald i uppdrag att stärka arbetet med bland annat livsmedelssäkerhet, hav och biologisk mångfald. Ett större fokus läggs på att möjliggöra finansiering från den privata sektorn, skala upp befintliga insatser och ingå nya partnerskap

– Sverige ökar nu ambitionen i det globala arbetet med miljö, klimat och biologisk mångfald. Den nya klimat- och miljöstrategin är en del i regeringens arbete för en grön omställning och en tryggad livsmedelssäkerhet. Att stävja de negativa effekterna av klimatförändringarna är grundläggande för att bekämpa fattigdom, säkerställa mänsklig hälsa och förebygga väpnade konflikter, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Bland regeringens sju mål för verksamheten finns bland annat minskade utsläpp och ökad anpassningsförmåga mot klimatförändringar, ökad tillgång till förnybar energi, hållbara produktions- och konsumtionsmönster samt ökat skydd, bevarande och restaurering av marina resurser, biologisk mångfald och ekosystem.

– Genom denna strategi lyfter Sverige upp miljö- och klimatfrågornas betydelse för genomförandet av de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030, säger Matilda Ernkrans.

Strategin styr Sveriges globala utvecklingssamarbete avseende miljö, klimat och biologisk mångfald. Avsatta medel innebär en ökning med 1,5 miljarder kronor jämfört med föregående strategiperiod.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf