Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya rapporter om mänskliga rättigheter i Asien och Oceanien

Publicerad

Idag lanserar Utrikesdepartementet 17 nya rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Asien och Oceanien.

Talibanernas maktövertagande i Afghanistan, militärkuppen i Myanmar, protesterna och den nya säkerhetslagen i Hongkong – vårens rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer skildrar de senaste årens ofta dramatiska utveckling i Asien och Oceanien.

– Den globala demokratiska tillbakagången är tydlig också i Asien. Media, civilsamhälle och politisk opposition får allt svårare att verka i många länder. Personer som tillhör minoriteter utsätts för diskriminering och våld, säger utrikesminister Ann Linde. Samtidigt finns det också ljuspunkter. Fattigdomen har minskat de senaste årtiondena i de flesta länderna. Alltfler får tillgång till sjukvård, utbildning och grundläggande välfärd, även om pandemin har satt denna utveckling under press. Kvinnors, barns och hbtqi-personers åtnjutande av mänskliga rättigheter förbättras stadigt i flera länder, även om det går långsamt, säger utrikesministern.

Rapporterna för Afghanistan, Australien, Bangladesh, Filippinerna, Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Kina, Malaysia, Myanmar, Nordkorea, Pakistan, Singapore, Sydkorea, Thailand och Vietnam går att läsa och ladda ned här efter klockan 14.00. Rapporterna beskriver situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer fram till den 31 december 2021. De lanseras vid ett seminarium för civilsamhället den 22 juni 2022.

Presskontakt

Tobias Eke Vestergren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-042 21 84
e-post till Tobias Eke Vestergren