Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Nya regler ska möjliggöra regionala skyddsombud inom sjöfarten

Publicerad

För att minska risken för att skyddsombud ombord på fartyg är partiska för arbetsgivarsidan, ger regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på regler för inrättandet av regionala skyddsombud inom sjöfarten.

– Anställda på svenska fartyg ska ha schysta villkor och en trygg och säker arbetsmiljö. Därför vill vi införa möjligheten att utse regionala skyddsombud inom sjöfarten som är oberoende av arbetsgivaren. Så kan vi stärka arbetsmiljön för alla som jobbar på fartygen och locka fler till den svenska sjöfarten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Inom svensk sjöfart ska ett skyddsombud finnas på ett fartyg med minst fem ombordanställda. Dessa skyddsombud ska utses av de ombordanställda exklusive befälhavaren, den tekniska chefen eller sådan ledamot av skyddskommitté som utsetts av arbetsgivare.

Denna form för skyddsombud kan vara problematisk eftersom risk finns att befälhavare har ett indirekt inflytande över val av skyddsombud.

För att skapa en tryggare arbetssituation för sjömännen anser regeringen att det bör finnas en möjlighet att utse ett skyddsombud utanför kretsen av arbetstagare på arbetsstället, ett så kallat regionalt skyddsombud.

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på regler som möjliggör inrättandet av regionala skyddsombud inom sjöfarten. I uppdraget ingår att lämna författningsförslag och konsekvensutredning.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 1 februari 2023 till Regeringskansliet.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström