Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Nya steg i inrättandet av ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare i skolväsendet

Publicerad

Regeringen vill skapa ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Som ett steg i det arbetet inrättas Rådet för professioner i skolväsendet och Skolverket får i uppdrag att bland annat ta fram innehåll i en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare.

– Inrättandet av ett professionsprogram är en omfattande, genomgripande och långsiktig insats för att fortsätta förbättra elevernas kunskapsresultat och göra skolprofessionerna mer attraktiva. Det är viktigt, inte minst för att få fler utbildade lärare i hela landet, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Regeringen föreslår i promemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare (U2021/03373) att ett nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare ska inrättas i skolväsendet med syftet att stärka skolprofessionerna, höja kvaliteten på utbild­ningen och öka skolprofessionernas attraktionskraft. Professionsprogrammet ska enligt förslaget ha två bärande delar; en nationell struktur för kompetensutveckling och ett nationellt meriterings­system för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare.

Med utgångspunkt i förslagen i promemorian får Skolverket i uppdrag att bland annat:

  • ta fram innehåll i en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorers, lärares och förskollärares professionella utveckling,
  • ta fram en struktur för ett samarbete mellan Skolverket och universitet och högskolor samt yrkeshögskolan som syftar till att utveckla insatser inom den nationella strukturen för kompetensutveckling,
  • föreslå ett system för registrering av genomförd kompetensutveckling inom den nationella strukturen för kompetensutveckling inom givna ekonomiska ramar och
  • undersöka hur villkoren för en meriteringsnivå benämnd ”erfaren” för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare skulle kunna konstrueras. Skolverket ska i arbetet med hur villkoren kan konstrueras särskilt beakta att den administrativa bördan minimeras för rektorer, lärare, förskollärare och huvudmän samt för myndigheten.

Skolverket ska redovisa uppdraget till Utbildningsdepartementet senast den 1 oktober 2023.

Regeringen har även fattat beslut om att inom Skolverket inrätta ett särskilt rådgivande organ benämnt Rådet för professioner i skolväsendet. Rådet ska bistå Skolverket i arbetet med en nationell struktur för kompetensutveckling och med att utreda frågor om ett meriterings­system för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare. Regleringen av rådet träder i kraft den 1 oktober 2022.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren