Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Rätt skor kan förebygga belastningsskador

Publicerad

Regeringen ger Arbetsmiljöverket i uppdrag att redogöra för hur belastningsskador hos arbetstagare som går och står mycket i sitt arbete kan förebyggas genom användandet av utrustning i arbetet, däribland ändamålsenliga skor. Belastningsskador i rygg, höfter och knän drabbar anställda i flera branscher och orsakar ett stort lidande.

- De som bär upp Sverige med slitsamma arbeten där man står och går mycket har rätt till en bättre arbetsmiljö. Därför ger vi nu Arbetsmiljöverket i uppdrag att undersöka hur belastningsskador kan förebyggas med bra utrustning, bland annat genom rätt sorts skor, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Arbetsmiljöverket ska också göra en bedömning av om det till skyddsskor även skulle kunna hänföras en kategori av skor som syftar till att förebygga belastningsskador för dessa arbetstagare.

Uppdraget omfattar en utvärdering av om Arbetsmiljöverkets befintliga råd och vägledningar behöver förtydligas gällande hur belastningsskador i rygg, höfter och knän kan förebyggas. Arbetsmiljöverket ska även redovisa om det är motiverat med en fördjupad analys om hur risken för sådana belastningsskador ska kunna förebyggas genom användande av utrustning i arbetet, däribland ändamålsenliga skor.

En skriftlig redovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen senast den 3 oktober 2022.

 

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0935083
e-post till Tora Heckscher