Regeringen beslutar om åtgärder mot miljöbrott och organiserad brottslighet

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om nya åtgärder mot miljöbrott som ett led i kampen mot den organiserade brottsligheten. Att bryta mot miljölagstiftningen ska leda till kännbara straff.

– Miljöbrott är ett växande problem, med koppling till organiserad brottslighet, som riskerar att orsaka allt från bränder till utsläpp. Nu tar vi ett helhetsgrepp om miljöbrotten, vi ska ha ordning och reda i avfallshanteringen, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Samhällets möjligheter att upptäcka, utreda och lagföra överträdelser av miljölagstiftningen måste förbättras för att miljöbrottslighet effektivt ska kunna bekämpas. Detta förutsätter en effektiv brottsbekämpning i alla led i kedjan från tillsyn och underrättelse till lagföring. Därför har regeringen i dag beslutat att tillsätta en utredare med uppdrag att se över sanktionssystemet i miljöbalken och hur miljöbrottsbekämpningen kan stärkas. Att bekämpa organiserad brottslighet är en av regeringens viktigaste frågor och brottsligheten måste bemötas från flera håll.

– Straffen är för låga och den straffrättsliga regleringen behöver skärpas. Straffbestämmelserna måste vara tydliga, effektiva och avskräckande, säger justitieminister Morgan Johansson.

Utöver helhetsgreppet om miljöbrott fokuserar regeringen även på frågan om illegal avfallshantering, som i många fall är både organiserad och starkt kopplad till ekonomisk brottslighet. Regeringen har tidigare gjort en särskild budgetsatsning för att stävja avfallsbrottslighet och en bred myndighetssamverkan har också påbörjats.

Regeringen har i dag beslutat om ytterligare steg. Bland annat tydliggörs regeringens förväntan på resultatet av myndigheternas samverkan och den budgetssatsning som gjorts.

Tillsynsmyndigheterna måste ha de verktyg och befogenheter som krävs.  Regeringen uppdrar därför åt några länsstyrelser att analysera om tillsynsmyndigheternas befogenheter i tillsynen av avfallstransporter ska utökas. 

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.