Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen lättar på utbetalningstaken för Sida

Publicerad

I april satte regeringen limiter, tak på utbetalningar, på delar av biståndsbudgeten. Syftet var att säkerställa resurser för skyddsbehövande från Ukraina. Idag har regeringen beslutat att lätta på limiterna med 1,3 miljarder kronor. Justeringen underlättar för stöd till civilsamhällesorganisationer samt arbetet för mänskliga rättigheter och demokrati.

Regeringen sänker limiterna från 9,2 till 7,9 miljarder kronor. Denna lättnad sker på anslagsposter som Sida beslutar om. Limiterna har lättats med anledning av den senaste prognosen från Migrationsverket. Den slutliga nivån på avräkningar 2022 kommer att utgå från Migrationsverkets prognoser senare under året.

– Jag är glad att kunna ge besked om att regeringen nu säkrar stora delar av finansieringen till civilsamhället och till demokrati och mänskliga rättigheter. Vi värnar små och viktiga civilsamhälles-organisationer som kommit i kläm. Ändringen stärker även arbetet med hållbar utveckling, såsom på klimatområdet, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Justeringen av utbetalningstaken rör i första hand stöden till civilsamhällesorganisationer samt anslagsposten för mänskliga rättigheter och demokrati. Efter justeringen kan 90 procent av dessa anslagsposter användas. För anslagsposten Hållbar utveckling, som bland annat används till stöd på klimatområdet, lättas utbetalningstaket med 400 miljoner kronor.

Det finns betydande osäkerhet kring hur många flyktingar som behöver söka skydd i Sverige. Det finns därför anledning att behålla handlingsutrymmet för eventuellt ökade kostnader framöver. Vi befinner oss fortsatt i ett exceptionellt läge med krig i vårt direkta närområde, och en omfattande humanitär kris med många flyktingar.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf