Regeringen står värd för samverkanskonferens

Publicerad

Idag, tisdagen den 7 juni, arrangerar regeringen en konferens med fokus på regeringens strategiska samverkansprogram. Statsråd och ledamöter i respektive samverkansprogram kommer under konferensen bland annat berätta om resultat och erfarenheter från de gångna tre årens arbete. Konferensen går att följa digitalt.

Samverkansprogrammen lanserades 2020 för att stärka samverkan mellan näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer. Gemensamt har man arbetat för att hitta innovativa lösningar på våra stora samhällutmaningar och stärka svensk konkurrenskraft.

– Samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga spelar en viktig roll för att stärka svensk innovationskraft. För att vi långsiktigt ska klara de stora utmaningarna krävs att vi samarbetar. Jag är också mycket stolt över de konkreta resultat vi åstadkommit i samverkansprogrammen, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

På konferensen medverkar bland andra näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, utbildningsminister Anna Ekström, klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

Se sändningen live via: www.regeringen.se/samprog-konferensen

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord

Exempel på konkreta resultat där regeringens strategiska samverkansprogram bidragit

- Forsknings- och innovationsprogrammet Avancerad Digitalisering för att skapa framtidens säkra digitala lösningar

- Regeringens satsning på ett kompetenslyft för klimatet

- En gemensam agenda för kompetensförsörjning och livslångt lärande

- Etableringen av en innovationshubb i Matfors för att möjliggöra produktion av avancerade läkemedel och vacciner.