Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen tillsätter ett elektrifieringsråd

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillsätta ett elektrifieringsråd. Rådet ska vara rådgivande till regeringen och ska stödja genomförandet av regeringens elektrifieringsstrategi. Elektrifieringsrådets uppdrag gäller för perioden 22 juni 2022 till den 31 december 2024.

Regeringen beslutade om Elektrifieringsstrategin i februari i år och en av åtgärderna i strategin var att inrätta ett elektrifieringsråd.

Inom ramen för sitt uppdrag ska Elektrifieringsrådet:

  • bidra till ökad samsyn och förankring av den övergripande inriktningen för elsystemets utveckling,
  • utgöra en plattform för bred samverkan vid genomförandet av vissa åtgärder i elektrifieringsstrategin och
  • stödja regeringens arbete med att utvärdera förutsättningarna för elsystemet att utvecklas i takt med behoven samt tydliggöra behov och insatser som görs eller planeras i olika delar av samhället som kan bidra till en gynnsam utveckling.

Energiministern är ordförande för Elektrifieringsrådet och har i dag utsett följande ytterligare ledamöter för perioden fr.o.m. i dag 22 juni 2022 t.o.m. den 15 juni 2023:

Verkställande direktören Åsa Pettersson

Verkställande direktören Daniel Badman                       

Verkställande direktören Maria Malmkvist

Verkställande direktören Jan-Olof Jacke

Verkställande direktören Annika Roos

Verkställande direktören Maria Sunér

Verkställande direktören Jonas Hagelqvist                     

Verkställande direktören Viveka Beckeman

Verkställande direktören Klas Wåhlberg

Verkställande direktören Markus Wråke

Ordföranden Johanna Sandahl

Verkställande direktören Johanna Lakso

Verkställande direktören Mattias Bergman

Ställföreträdande ordföranden Carola Gunnarsson

Förbundsordföranden Marie Nilsson

Regeringen utser i dag generaldirektörerna för Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och Trafikverket till ledamöter i Elektrifieringsrådet. I Elektrifieringsrådet ska också landshövdingen för Norrbottens län ingå.

– En fortsatt och utvecklad strategisk samverkan på nationell nivå behövs för att säkerställa ett helhetsperspektiv och ett effektivt genomförande av elektrifieringsstrategin samt för att bidra till att samhällets aktörer, från bland annat den offentliga som privata sfären drar åt samma håll. Här kommer elektrifieringsrådet att spela en avgörande roll, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00