Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen utser ny generaldirektör för IAF

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om att utse Mathias Wahlsten till ny generaldirektör för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Mathias Wahlsten arbetar idag som samhällsbyggnadsdirektör och ställföreträdande Länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Han har tidigare bland annat arbetat som chef för verksamhetsanalys på Arbetsförmedlingen.

Förordnandet som generaldirektör för myndigheten gäller från och med den 1 september 2022.

Fakta om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna, granskar Arbetsförmedlingen i dess uppgifter inom arbetslöshetsförsäkringen, företräder staten i juridiska frågor som gäller arbetslöshetsförsäkringen samt är förbindelseorgan för arbetslöshetsförsäkringen inom EU.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein