Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen utser Sveriges första ambassadör för klimat och säkerhet

Publicerad

I anslutning till Stockholm+50, FN-mötet för klimat, miljö och utveckling, har regeringen idag utsett Erik Widman till Sveriges första ambassadör för klimat och säkerhet. Utnämningen sker i en tid av en accelererande klimat- och miljökris och är ett konkret uttryck för regeringens starka och långsiktiga engagemang i frågor som rör kopplingarna mellan klimatförändringar, miljöförstöring och säkerhet, vilket regeringen uttryckte tydligt i utrikesdeklarationen den 16 februari i år.

- För att ytterligare kraftsamla vårt engagemang och understödja vår internationellt ledande roll tillsätter regeringen en ambassadör för klimat och säkerhet. Ambassadören ska bland annat bidra till att uppmärksamma de globala utmaningarna och verka för att det internationella samfundet vidtar åtgärder för att hantera och förebygga de risker som följer av dem, säger utrikesminister Ann Linde.

Erik Widman arbetar idag med samordningen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Dessförinnan var han biträdande chef för enheten för Asien och Oceanien och före det ansvarig för EU:s civila och militära krishantering. Han har tidigare tjänstgjort vid ambassaden i Peking.

Erik Widman tillträder sin nya befattning sommaren 2022.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1173260
e-post till Adriana Haxhimustafa

Sveriges engagemang inom klimat och säkerhet

Klimat och säkerhet har länge varit en prioriterad fråga för Sverige. Inför tiden som medlem i FN:s säkerhetsråd under 2017-2018 bidrog Sverige till nya mandat inom klimat och säkerhet för FN-missioner och till att stärka strukturerna för samordning inom FN.

I december 2021 kunde även OSSE under svenskt ordförandeskap fatta beslut som gav organisationen mandat att arbeta förebyggande mot de utmaningar som klimatförändringar och miljöförstöring medför för säkerheten i hela OSSE-regionen.

Sveriges arbete med klimat och säkerhet bedrivs i nära samarbete med Sverigebaserade forskningsinstitut. Klimat och säkerhet kommer också att vara en viktig fråga under det svenska ordförandeskapet i EU första halvåret 2023.