Riksdagen röstade ja till proposition om balans mellan arbete och privatliv

Publicerad

Idag har riksdagen röstat ja till regeringens proposition för att genomföra EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. Det innebär bland annat nya bestämmelser om flexibla arbetsformer för föräldrar och anställda som har närstående med omsorgsbehov.

Direktivets syfte är att det ska bli lättare för arbetstagare som är föräldrar eller anhörigvårdare att förena arbete och familjeliv. Propositionen innehåller även åtgärder som kan minska segregationen och snabba på integrationen, två prioriterade frågor för regeringen.

- Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen. En mer jämn fördelning av föräldraledigheten lägger grunden för en mer jämställd arbetsmarknad. Det är särskilt viktigt för många utrikes födda kvinnor som idag inte ens står till arbetsmarknadens förfogande. Denna segregationsfälla måste brytas. Fler behöver få möjligheten att komma i arbete och klara sin egen försörjning, säger arbetsmarknads- och jämställdhets­minister Eva Nordmark.

- Nu tar vi bort segregationsfällan i föräldrapenningen. En mer jämn fördelning av föräldrapenningdagarna kan underlätta etableringen på arbetsmarknaden för framför allt utrikes födda kvinnor, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Direktivets krav uppfylls redan till stor del i svensk lagstiftning. Vissa ändringar och tillägg har varit nödvändiga. Från och med den 2 augusti 2022 gäller de nya lagändringarna:

  • 90 dagar med föräldrapenning på grundnivå ska reserveras och inte kunna avstås till den andra föräldern på samma sätt som vid föräldrapenning på sjukpenningnivå.
  • Ett skydd mot repressalier för de arbetstagare som begär flexibla arbetsformer eller utövar sina rättigheter enligt direktivet.
  • Arbetstagare som begär flexibla arbetsformer ska omfattas av förbud mot missgynnande behandling.
  • Diskrimineringsombudsmannen ska få en utökad rätt att föra talan för enskilda arbetstagare i tvister om missgynnande behandling.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein
Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz