Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Risken för diskriminering när AI används inom arbetslivet ska kartläggas

Publicerad

Regeringen ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att fördjupa kunskapen om risker för diskriminering vid användandet av artificiell intelligens (AI) och annat automatiserat beslutsfattande inom arbetslivet.

AI och annat automatiserat beslutsfattande används inom allt fler områden i samhället och framställs ibland som ett verktyg som garanterar likabehandling och icke-diskriminering. Samtidigt har DO och flera europeiska likabehandlingsorgan uppmärksammat att tillämpningen av AI och automatiserat beslutsfattande kan leda till diskriminering.

- Diskriminering på arbetsmarknaden måste bekämpas. Det är viktigt att användandet av ny teknik inte leder till mer diskriminering. Vi ger nu därför DO i uppdrag att kartlägga vilka risker för diskriminering som användandet av AI och annat automatiserat beslutsfattande kan medföra och i vilken utsträckning och i vilka sammanhang som arbetsgivare använder sådana tekniska lösningar, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson med ansvar för arbetet mot diskriminering.

Kunskapsnivån hos arbetsgivare om förhållanden som kan leda till diskriminering när det gäller AI och annat automatiserat beslutsfattande ska också belysas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2023.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0935083
e-post till Tora Heckscher