Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta kontroller när fastigheter överlåts

Publicerad

Regeringen har i dag gett en utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att skärpa kontrollen vid överlåtelser av fastigheter. Syftet med uppdraget är att skydda bostadshyresgäster mot oseriösa överlåtelser av hyresfastigheter och hindra att den svenska fastighetsmarknaden utnyttjas för brottslighet.

Hyreslägenheter ska erbjuda ett bra och tryggt boende. Det framkommer dock alltför ofta uppgifter om boendeförhållanden som inte är godtagbara och hyresvärdar som sätter i system att inte underhålla sina fastigheter. Sedan 2010 finns ingen förhandsprövning av den som förvärvar en hyresfastighet.

Dir. 2022:93 Skärpta kontroller vid fastighetsförvärv

– En hyresvärd som gjort sig känd för att missköta sina befintliga hyresfastigheter kan i dag fritt förvärva fler och fler. Den svenska fastighets­marknaden kan enkelt utnyttjas av den organiserade brottsligheten. Detta vill regeringen ändra på, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

På senare tid har också flera fall uppmärksammats där ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter kunnat genomföras, trots att hyresgästerna som bor i huset motsatt sig detta.

Regeringen ger nu en utredare i uppdrag att:

  • se över hur en modern och effektiv förhandsprövning av förvärv av hyresfastigheter bör utformas
  • analysera åtgärder för att hindra att de i huset boende hyres­gästerna kringgås vid ombildningar
  • ta ställning till hur sökandens identitet ska kontrolleras i lagfartsärenden.

Till särskild utredare utses justitierådet Dag Mattsson.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh