Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta regler för arbetskraftsinvandring träder i kraft

Publicerad

I dag träder de nya skärpta reglerna för arbetskraftsinvandring i kraft. De nya reglerna syftar till att motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. Nya regler införs även i syfte att attrahera och behålla internationell kompetens samt för att motverka kompetensutvisningar.

För att motverka att arbetskraftsinvandrare utnyttjas på svensk arbetsmarknad införs krav på ett anställningsavtal för att beviljas arbetstillstånd. Vidare kan arbetsgivare bli skyldiga att anmäla om anställningsvillkor förändras för att motverka att oseriösa arbetsgivare försämrar villkoren efterhand. Även ett försörjningskrav införs vid anhöriginvandring kopplat till arbetskraftsinvandring.

– Människor ska inte utnyttjas på svensk arbetsmarknad, det strider mot våra mest grundläggande värderingar, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Med de nya reglerna tillkommer ett nytt uppehållstillstånd för vissa högkvalificerade personer som vill söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att starta näringsverksamhet i Sverige. För att motverka kompetensutvisningar införs bland annat en möjlighet att avstå från att återkalla tidsbegränsade uppehållstillstånd för arbete om bara mindre avvikelser har skett från villkoren för arbetstillstånd.

Presskontakt

Ebba Kock
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076 116 75 99
e-post till Ebba Kock