Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta regler vid allvarlig upprepad brottslighet ska utredas

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna förslag till ett förstärkt samhällsskydd vid allvarlig och upprepad brottslighet. Förslagen ska också syfta till att minska risken för återfall i brott och leda till ökad trygghet för brottsoffer.

Straffsystemet har en viktig roll att spela när det gäller kontroll och stöd för att förebygga återfall, men också för att så långt möjligt hindra fortsatt brottsaktivitet och skapa trygghet för brottsoffer. Regeringen har också utvidgat och tydliggjort de kontrollmöjligheter som redan finns, exempelvis vad gäller fotboja och ökat incitamenteten för att delta i återfallsförebyggande åtgärder under pågående verkställighet av ett fängelsestraff.   

– Detta har varit viktiga förändringar för att minska risken för återfall och förhindra fortsatt brottsaktivitet men vi behöver göra mer, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Regeringen har därför gett en utredare i uppdrag att föreslå åtgärder på följande områden:

  • ändrade regler om villkorlig frigivning vid allvarlig och upprepad brottslighet
  • förhöjt straffmaximum vid kvalificerade återfall
  • förbud att kontakta brottsoffer
  • en förstärkt reglering om vistelseförbud för gängkriminella, till exempel i form av en ny påföljd
  • en ökad användning av återfallsförebyggande åtgärder på anstalt och efter villkorlig frigivning
  • skärpta reaktioner vid misskötsamhet av skyddstillsyn och vid rymningar från anstalt

Uppdraget ska redovisas senast den 30 december 2023.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren