Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialdepartementet tillsätter utredning om digital vård

Publicerad

Socialdepartementet tillsätter en bokstavsutredare som ska se över hur digitala vårdgivare ska kunna bli en del av en mer sammanhållen primärvård. Syftet med utredningen är att öka integrationen mellan fysisk och digital vård och främja ökad kontinuitet och tillgänglighet.

– Flera digitala vårdgivare har etablerat sig vid sidan av den övriga vården. Regeringen vill stärka den demokratiska kontrollen och öka kopplingen mellan digital och fysisk vård för att bidra till en sammanhållen och tillgänglig vård för alla patienter, säger socialminister Lena Hallengren.

De senaste åren har flera digitala vårdgivare etablerat sig vid sidan av den övriga vården. Tillgängligheten har blivit större samtidigt som kostnaderna ökat för de digitala vårdkontakterna.

Regeringen vill att vården i Sverige ska vara sammanhållen, ha en bra tillgänglighet och präglas av kontinuitet. Alla ska kunna ha en egen fast läkare som det ska vara enkelt att snabbt få hjälp av. Antingen via ett besök, ett telefonsamtal eller en digital kontakt. Bokstavsutredaren ska se över hur digitala vårdgivare ska kunna bli en del av en mer sammanhållen primärvård där alla aktörer arbetar tillsammans för att tillgodose patienternas behov av vård.

Utredaren ska se över de ersättningsprinciper som regionerna tillämpar för vårdval i primärvården och digital utomlänsvård och föreslå åtgärder för ett mer sammanhållet system.

Vidare ska utredaren kartlägga hur digitala vårdtjänster marknadsförs och analysera hur utbudet av sådana tjänster påverkar patienter i deras vårdkonsumtion.

Utredaren ska även klargöra vilka digitala vårdtjänster som är att likställa med fysiska besök i primärvården och vad som är att betrakta som sjukvårdsrådgivning. Syftet är att se till att resurser används på bästa sätt.

Utredaren ska också analysera om det finns behov av att ställa särskilda krav på nationellt verksamma digitala vårdgivare och i så fall föreslå hur de kraven kan utformas. Det kan till exempel handla om kvalitetskrav.

Till bokstavsutredare utses Björn Eriksson, generaldirektör för Läkemedelsverket. Uppdraget ska vara slutfört senast den 15 augusti 2023.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström