Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Stöd till jordbruket och yrkesfisket i extra ändringsbudget

Publicerad

Igår överlämnade regeringen en sjunde extra ändringsbudget till riksdagen. I den ingår förslag till finansiering av det utökade stödpaketet till animaliesektorn och växthusföretagen samt yrkesfisket, som aviserades den 25 april. Stödet i den extra ändringsbudgeten omfattar 1 590 miljoner kronor till animaliesektorn samt 50 miljoner kronor i förstärkning till det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige och 40 miljoner kronor till yrkesfisket. Stödpaketet bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Förslaget innebär att det i vårändringsbudgeten aviserade stödet till animalie- och växthussektorn ökas med knappt 1,6 miljarder kronor under 2022, till totalt 1890 miljoner kronor. Regeringen ser att kostnadsläget har stor påverkan inom hela animaliesektorn och avser därför utöka stödet även till mjölk- och nötköttssektorerna, samt till får- och getproduktion. Regeringen föreslår även en ökning av det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige med 50 miljoner kronor för 2022 samt ett stöd till yrkesfisket på 40 miljoner kronor.

– Stödpaketet är viktigt för att säkra livsmedelsproduktionen och stärka Sverige. Sveriges jordbrukare bidrar till jobb i hela Sverige och håller svenska ängar och betesmarker levande, men framför allt så är deras verksamhet avgörande för att vi ska ha mat att äta. Det gäller även det svenska yrkesfisket som är en viktig del av Sveriges livsmedelsproduktion, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Rysslands invasion av Ukraina har lett till påtagliga kostnadsökningar för jordbruks- och trädgårdssektorn samt inom yrkesfisket. Kostnadsökningarna pressar dessa näringar mycket hårt och äventyrar en del av den framtida livsmedelsproduktionen. Med dessa förslag har regeringen nu presenterat åtgärder för drygt 3,1 miljarder för att stötta det svenska lantbruket och fiskerinäringen i denna svåra tid. Cirka 2 miljarder utgörs av stöd till animaliesektor, växthusnäring och yrkesfisket samt ökningen av det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige. Resterande del utgörs av en tillfällig skattenedsättning på diesel för jord-, skogs- och vattenbruk. Delar av det föreslagna stödet kräver godkännande från EU-kommissionen.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney