Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Studie visar på möjligt nordiskt vaccinsamarbete

Publicerad

Vinnova har på uppdrag av regeringen genomfört en kartläggning av resurser för innovation, utveckling och produktion av vacciner i Norden. Studien, som har genomförts tillsammans med Norge, Finland, Danmark och Island, pekar på att det kan finnas fördelar för de nordiska länderna att samordna resurser kring kompetens, tillgångar och infrastruktur.

– Bredare nordisk samverkan kan bidra till förstärkt beredskap och ökad konkurrenskraft och är ett uttalat mål i regeringens nationella life science-strategi. Vi tar med stort intresse emot den här rapporten som är ett viktigt underlag för arbetet framåt, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Studiens kartläggning och analys av tillgängliga kapaciteter utgör ett viktigt underlag för vidare utvärdering inför potentiella framtida nordiska samarbeten, såsom kliniska prövningar, teknologiutveckling för mRNA-vaccin och deltagande i EU-initiativ.

Studien pekar även på att det kan finnas fördelar för regionen att samordna resurser kring kompetens, tillgångar och infrastruktur. Områden som finansiering, leveranskedjor, kompetensutveckling och kliniska prövningar lyfts som intressanta att utvärdera ytterligare. Flera av de nordiska länderna är involverade i EU:s olika beredskapsinitiativ och ett mer koordinerat nordiskt bidrag till det arbetet är också ett potentiellt samarbetsområde.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord