Pressmeddelande från Miljödepartementet

Svensk-indiskt FN-initiativ fortsätter att leda tunga industrins klimatomställning

Publicerad

Närmare ett hundratal deltagare från länder, industrier samt internationella organisationer möts idag i Stockholm inom initiativet LeadIT för att diskutera den tunga industrins klimatomställning. Sverige, Indien och World Economic Forum är värdar för mötet som uppmanar till beslut och handling för att industrin ska kunna axla ett internationellt ledarskap i klimatomställningen. Nu ingår två nya länder i initiativet: Japan och Sydafrika.

Högnivåmötet Industry Transition Dialogue inom Ledarskapsgruppen för Industriomställning (LeadIT) samlar ministrar från länder från alla kontinenter och företagsledare från olika branscher inom industrin för att diskutera den tunga industrins omställning. LeadIT startades av Sverige tillsammans med Indien på uppdrag av FN 2019.

– Sverige ska axla det internationella klimatledarskapet och visa hela världen hur klimatomställningen skapar jobb och tillväxt. Inte någon gång i framtiden, utan här och nu ser vi starten på en grön industriell revolution i Sverige. Idag har jag varit med om att avtäcka världens första fordon som framställts i Sverige av Volvo och med fossilfritt stål från SSAB. Genom LeadIT samarbetar vi, driver på, och stöttar andra länder så att världen kan snabba på omställningen av den tunga industrin, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll

Mötet är ett viktigt tillfälle för länder och företag att komma överens om vilka insatser från offentlig och privat sektor som kommer möjliggöra den tunga industrin klimatomställning till att bli klimatneutrala år 2050. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för att öka både utbud och efterfrågan av klimatsmarta industriprodukter. Det handlar även om att arbeta fram färdplaner från industrin som visar på möjligheter, identifierar hinder och ger förslag på lösningar för att driva på den egna industrins omställning och attrahera kapital för de investeringar som behövs.

– Jag är också glad att idag välkomna två nya medlemmar i gruppen; Japan och Sydafrika. Att de ansluter sig till LeadIT möjliggör även för stärkt bilateralt samarbete i omställningsfrågor mellan våra länder, säger Annika Strandhäll.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg

Ledarskapsgruppen för industriomställning, LeadIT

Ledarskapsgruppen för industriomställning (LeadIT) lanserades av Stefan Löfven och Indiens premiärminister Narendra Modi vid FN:s klimattoppmöte Climate Summit i New York 2019. I gruppen ingår närmare 40 länder och företag som arbetar tillsammans för att driva på klimatomställningen inom den tunga industrin, med ett mål om att uppnå nettonoll-utsläpp av växthusgaser senast 2050.

Stockholm+50

Den 2-3 juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50, i Stockholm, där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972, som Olof Palme var initiativtagare till. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.