Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sverige leder internationellt möte för hågkomst av Förintelsen

Publicerad

Den 20–23 juni samlas runt 300 experter, forskare, diplomater och politiker från hela världen i Stockholm, för samarbete kring forskning och utbildning om Förintelsen. Den internationella plenarsessionen ingår i det svenska ordförandeskapet i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) och ska fokusera på efterlevnad av löftena från Malmöforumet 2021.

– Snart finns inte många kvar med egna erfarenheter från Förintelsen. Vi behöver internationellt samarbete, dialog och utbildning för att minnas och motverka de antisemitiska och antidemokratiska krafter som växer runtom i världen, kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Sverige är i år ordförande i den mellanstatliga organisationen International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) där 35 medlemsländer samarbetar för hågkomst, forskning och utbildning om Förintelsen.

Det svenska ordförandeskapets huvudfokus är att följa upp de åtaganden som gjordes av 60 delegationer på Malmöforumet 2021 och att stärka IHRA som organisation.

Som en del i ordförandeskapet står Sverige värd för IHRA:s plenarmöte i Stockholm 20–23 juni. Under svensk ledning ska runt 300 experter, forskare och diplomater från IHRA:s medlemsländer och anslutna organisationer följa upp ländernas åtaganden under Malmöforum 2021. Syftet är att gemensamt säkra efterlevnad, fortsatt engagemang och vidareutvecklat internationellt samarbete för hågkomst av Förintelsen.  

Om IHRA

IHRA uppstod ur ett initiativ som Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson tog 1998, tillsammans med USA:s president Bill Clinton och Storbritanniens premiärminister Tony Blair. Sverige är IHRA:s ordförande från 1 mars 2022 till 28 februari 2023, med en nyckelroll som organisationens internationella representant. Mottot för det svenska ordförandeskapet är ”Together for impact – Promoting Holocaust remembrance and combating antisemitism and antigypsyism through cooperation and dialogue.”

Om Malmöforumet

I januari 2020 bjöd dåvarande statsminister Stefan Löfven in stats- och regeringschefer, forskare, experter och civilsamhällesorganisationer från cirka 50 länder och 20 organisationer att delta i Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, Remember–ReAct. Syftet med forumet var att gemensamt ta konkreta steg framåt för att stärka Förintelsens hågkomst och motverka antisemitism. Malmöforumet skulle ha ägt rum den 26–27 oktober 2020 men flyttades fram till den 13–14 oktober 2021 med anledning av coronapandemin.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Amelie Lind
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 87 43
e-post till Amelie Lind